Help ons Aidez-nous
Volg ons Facebook
Uw mensen hebben horlogen, maar nooit de tijd.

Afikaan wijsheid

Tijd om te handelen

In minder dan 2 eeuwen van industriele revolutie, is de mens er in geslaagd zijn habitat, de Aarde, fragiel en geweldig, resultaat van miljoenen jaren evolutie, te beschadigen, soms op een onomkeerbare wijze.

Wij zijn er van overtuigd dat het de hoogtse tijd is om te ageren, te herstellen wat nog hersteld kan worden en om de toekomst voor te bereiden om toe te laten dat, wanneer de mens verder zal geëvolueerd zijn, door een bewustere en juistere wereld te organiseren, de Aarde nog zijn bevolking kan huisvesten.

Vandaag is onze planeet naar adem aan het snakken , want haar natuurlijke middelen om onze ecologische voetafdruk te compenseren zijn opgebruikt.

Het alarmpeil is bereikt. De natuurlijke evenwichten zijn veel brozer dan wat de mensheid gedurende eeuwen heeft gedacht. De erosie van de biodiversiteit heeft een ongeëvenaard niveau bereikt in de geschiedenis van Leven op Aarde.

Het vernietigen van wouden neemt zulke proporties aan dat, elk jaar, meer dan 12 miljoen hectaren bos verdwijnen, of een oppervlakte gelijk aan 4 x de totale oppervlakte van België.

Niemand kan dit meedogenloos verslag nog negeren : de Aarde heeft nog nooit zo’n grote kwetsbaarheid gekend. De schade is nu zichtbaar met het blote oog.

We hebben een solidariteits verplichting ten opzichte van de volgende generaties. We moeten onze verpletterende verantwoordelijkheden nemen in de huidige situatie. We hebben het recht niet om aan onze kinderen als enige erfenis het beheer van ons verzuim te laten, zoals wij hen vandaag alle soorten afval achterlaten. Indien we niet handelen zijn we schuldig aan het niet helpen aan de mensheid in gevaar.

Frédéric Debouche, Voorzitter van Kiem des Levens.