Help ons Aidez-nous
Volg ons Facebook
De wetenschap heeft van ons Goden gemaakt nog voor we het verdienden mensen te zijn.

Jean Rostand

De ecologische voetafdruk


De ecologische voetafdruk compenseren door een boom te planten

De biologische beschikbare produktieve oppervlakte van onze planeet kan geraamd worden op één vierde van de ganse oppervlakte. Dit komt overeeen met 13,6 miljard ha voor meer dan zes miljard mensen.

De duurzame ecologische voetafdruk van een gemiddeld stuk terrein is 2,1 ha per persoon. M.a.w. elke persoon beschikt gemiddeld over 2,1 ha, om te kunnen voorzien in zijn jaarlijkse behoeften wat betreft voedsel, consumptiegoederen, energie en vernietiging van zijn afval.

Welnu er bestaat een enorme ongelijkheid (discrepantie) onder de mensen : Een Amerikaan gebruikt gemiddeld tien ha grond, een Europeaan vijf en een Afrikaan minder dan twee.…

De ecologische voetafdruk van een inwoner uit een ontwikkeld land ligt tot zesmaal hoger dan deze van een inwoner uit een land met lage inkomens. Dus, als elke inwoner van deze planeet op hetzelfde niveau van een Amerikaan wil leven, hebben wij tot vijfmaal toe meer de bron genaamd “AARDE” nodig.. 

De Westerse samenleving verbruikt thans de bronnen, welke niet meer beschikbaar zullen zijn voor de komende generaties. In België and Luxemburg verbruiken wij thans het equivalent van 4,6 maal ons grondgebied.

Heden slaagt onze planeet er niet meer in om de ecologische voetafdruk te compenseren, met als resultaat dat ze uitdooft. Heden ten dage heeft men het equivalent van 2,5 planeten nodig om te kunnen voldoen aan een neutrale ecologische voetafdruk.