Help ons Aidez-nous
Volg ons Facebook
De wetenschap heeft van ons Goden gemaakt nog voor we het verdienden mensen te zijn.

Jean Rostand

Hulp aan de lokale bevolking


Tijdens de voorbereidingsfase van de planten, werken er dagelijks vijftien vrouwen in de kwekerij. Zij vullen de potten met aarde, kuisen en brengen een snede toe in de granen en planten ze in potten. Ze brengen hun kinderen mee, welke hen helpen in een ambiance welke hen eigen is. Dertig arbeiders bereiden het plantgebied voor door het te ontginnen en het graven van putten. Eenmaal geplant dient men, om de jonge bomen te beschermen, tweemaal per jaar het onkruid te verwijderen aan de voet van de jonge bomen.

Het planten van 100.000 bomen vereist het werk van een twintigtal personen gedurende een jaar. Gezien het groot aantal kandidaten stellen we twee tot drie groepen samen welke wekelijks veranderen, dit om tegemoet te komen aan een zo´n groot aantal mogelijk mensen.

De arbeiders worden op het eind van de week betaald. Hun dagelijks werk is welbepaald georganiseerd: 50 bomen ontginnen, 100 putten graven, 250 planten potten, enzovoort... . Het werk van de arbeiders gebeurt onder controle van de verantwoordelijken en de kwekers.

De wedde van een arbeider bedraagt ongeveer een Euro voor een halve dag werk ( tijd nodig om zijn taak te volbrengen). Bovendien, om het planten van andere boomvariëteiten te verzekeren, kopen wij de zaden aan in de dorpen gelegen in het Parc National Masaola, wat een belangrijke economische activiteit met zich meebrengt voor deze teruggetrokken gebieden.