Help ons Aidez-nous
Volg ons Facebook
Bescherming van het milieu is duur. Niets doen zal nog duurder kosten.

Kofi Annan

Bomen planten ?


De boom is de bron van leven en hoop.

Naargelang het soort boom, produceert deze gemiddeld zuurstof voor vier personen. De wortels zetten zich vast in de bodem, weerhouden en zuiveren het water door de verontreinigende stoffen af te scheiden en op te vangen. Zijn takken remmen de wind af, weerhouden de luchtvochtigheid en regelen het klimaat. Hun bladeren bemesten de bodem.

De aarde zonder bomen droogt uit, waardoor bij de minste regen deze wegslibt en verarmt. Het woud is een habitat van een dieren- en plantenwereld welke meer dan 50% van de biodiversiteit vertegenwoordigt. Zij produceert iets om zich mee te verwarmen, om te schuilen, om te verzorgen (geneeskrachtige planten) om te voeden (met de vruchten of de vrucht van het werk verschaft aan miljoenen mensen).

De boom is een schacht van koolstof. Hij voedt zich met gassen, welke hij ‘inademt’ om daarna als zuurstof terug ‘uit te ademen’. Zodoende speelt hij een essentiële rol in deze tijd van klimatologische veranderingen te wijten aan de uitstoot van koolstofdioxyde ingevolge mensenlijke activiteiten. Een dode boom verwerpt de koolstof die hij gans zijn leven heeft opgeslagen. In het geval van een massieve ontbossing gaan we een echte ramp tegemoet.

Volgens experten is 20 % van de uitstoot van koolstofdioxyde te wijten aan ontbossing. ‘A contrario’, met een eenvoudig gebaar, namelijk het planten van een boom, zullen wij de uitstoot van koolstofdioxyde helpen verminderen en daarmee ook de katastrofale impact van de klimaatsverandering.