Help ons Aidez-nous
Volg ons Facebook
De wetenschap heeft van ons Goden gemaakt nog voor we het verdienden mensen te zijn.

Jean Rostand

Redenen om te hopen


  • Indien elke bewoner van Frankrijk zijn normale lampen zou vervangen door energiezuinige lampen dan zouden vier nucleaire centrales onnondig worden.
  • De ijskappen van de Zuidpool en Groenland vormen op zichzelf al 98% van ‘ de zoetwater reserves’ van deze planeet.
  • Driekwart van de Fransen menen dat de Wetgeving op de Milieubeschreming onvoldoende is. 85% zou geen belet hebben tegen de invoering van het begrip ‘misdaad tegen het milieu’.
  • Elk jaar verhoogt de koraalmassa in de wereld met drie ton, wat van hen de grootste architect van deze planeet maakt. De koraalwereld en het tropische woud vormen samen de twee beste fabrieken wat betreft het aanmaken van zuurstof en het opslaan van kooldioxide.
  • De Braziliaanse regering heeft voor het eerst volgende doelstelling aangekondigd: tegen 2018 wil ze de ontbossing herleiden tot 70%.
  • Het geboortecijfer daalt overal ter wereld, ook in de arme landen. De schattingen reiken niet verder dan een plafond van negen miljard tegen de helft van de volgende eeuw, met een algemene daling tot gevolg.
  • De ecologische voetafdruk van de franstaligen in België zal met 12% gedaald zijn op één jaar. Dit is een goed begin
  • Sinds 1990 daalt de algemene vervuiling, veroorzaakt door fijne deeltjes, in België en dit dankzij de inspanningen geleverd door de industriële sector. Niettegenstaande het feit dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO –OMS) pleit om een gemiddelde concentratie van 20 micro – grammen per kubieke meter niet te overschrijden, slaagt ons land er maar niet in om onder het gemiddelde van 30 à 40 micro – grammen te geraken. Telkenmale de dagelijkse concentratie stijgt met 20 microgram, verhoogt het sterftecijfer gekoppeld aan ziektes zoals aandoeningen van de luchtwegen met 4 %.